cache: 0;
Ahol mindent megkap az ifjú zenész és táncos
A
Design by Wolf
“Minden művészet egyazon forrásból ered.” Liszt Ferenc “Minden művészet egyazon forrásból ered.” Liszt Ferenc A mi iskolánkban minden adott ahhoz,hogy nagyon jó legyen az az ifjú zenész vagy táncos, aki azzal tervezi eltölteni az életét, hogy színpadról, zenekari árokból hoz ünnepi pillanatokat a közönségben ülô emberek napjai közé, és a saját életébe is. A mi iskolánkban minden adott ahhoz,hogy nagyon jó legyen az az ifjú zenész vagy táncos, aki azzal tervezi eltölteni az életét, hogy színpadról, zenekari árokból hoz ünnepi pillanatokat a közönségben ülô emberek napjai közé, és a saját életébe is. Felvételi - néptánc
FELVÉTEL A SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYBA (PDF) a 2017/2018-as tanévre Szakterület: humán Választható szakok: klasszikus zenész, népzenész, magánénekes, néptáncos Tagozat: nappali Tagozatkód: 001 Képzési    idő:    4    évfolyam    (párhuzamos    művészeti    képzés    +    1    szakképző évfolyam Az intézmény OM azonosítója: 028409 Oktatott idegen nyelv : angol vagy német Szükséges iskolai végzettség: általános iskola Alkalmassági   követelmények:   zenei   vagy   táncos   előképzettség,   részletezve   a   felvételi   eredmények   értékelési szempontjainál. A jelentkezés módja és ideje: a tanév rendjében meghatározottak szerint. A felvételi eredmények értékelési szempontjai Az   iskola   írásbeli   és   szóbeli   felvételit   nem   hirdet.   A   felvételről   az   általános   iskolában   elért   eredmények   és   az alábbiakban    közölt    időpontokban    rendezett    alkalmassági    vizsga    eredménye    alapján    döntünk    a    következők szerint:   a   hozott   pontszámok   összege   50   pont,   az   alkalmassági   vizsgán   szerezhető   pontok   összege:   100   pont, így   az   összes   pontszám:   150   pont,   tehát   az   összes   pontszám   egyharmada   a   hozott   pontokból,   kétharmad   része az alkalmassági vizsgán szerzett pontokból tevődik össze. A jelentkezők rangsorolásának módja:  az összesített pontszám alapján történik az alábbiak szerint: Az    alkalmassági    vizsgán    zenész,    népzenész,    egyházzenész,    magánénekes    szakmákban    szerezhető pontszámok:   főtárgy: 60 pont, szolfézs: 20 pont, zeneelmélet: 20 pont. Táncos szakmában:   néptánc: 60 pont, egyéb alkalmasság (ének, ritmuskészség): 40 pont. a klasszikus zenész, népzenész, egyházzenész, magánénekes szakra: a 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos félévi eredmények közül a magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv ének-zene a néptánc szakra: a 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos félévi eredmények közül a magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv testnevelés eredményeit vesszük figyelembe. A   jelentkezők   számára   a   jogszabályok   alapján   az   esélyegyenlőséget   biztosítjuk,   azon   tárgyakat   kivesszük   a figyelembevettek sorából, amelyből a tanuló felmentéssel rendelkezik. Az   alkalmassági   vizsga   előtt   előzetes   meghallgatást    tartunk   valamennyi   szakunkon,   amelyen   a   részvétel   nem kötelező, de hasznos tanácsokat kaphatnak a jelentkezők az alkalmassági vizsgára való készüléshez. Ennek időpontjai: 2016. november 16. (szerda), 10 óra vagy 2017. január 18. (szerda), 10 óra. Helye: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. A felvételi alkalmassági vizsga ideje: 2017. február 22., 10 óra VAGY 2017. március 01., 10 óra. Helye: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. A felvételről való értesítés módja és ideje: a felvételi eljárásnak megfelelően. Nyílt nap időpontja: 2016. november 9., 10 óra Helye: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Békéscsaba, Szabadság tér 4. A Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc szakának felvételi anyaga a 2017/2018-as tanévre A   felvételin   feltétel   a   többéves   néptáncos   gyakorlat   és   legalább   két   Kárpát-medencei   dialektusterület   több tánctípusának ismerete, valamint rögtönzési képessége. Elméleti tárgyakból a táncosoknak nincsen felvételi. A felvételin 5 feladattípus szerepel. 1. Ritmusgyakorlat Mozgáskoordinációs készség felmérése Testen belüli kétszólamú gyakorlatok 2. Balett A testen belüli adottságok felmérése, pl.: ízületi hajlékonyság, egyenes testtartás stb. Néhány egyszerű balettgyakorlat végrehajtása mozgásutánzással. 3. Ugrós és csárdásréteg egyszerűbb végrehajtása előmutatás alapján. Bármilyen,   a   Kárpát-medencében   fellelhető   ugrós   táncanyag   (pl.   Somogy,   Sárköz,   Mezőföld,   Rábaköz,   Dél- Alföld) improvizálása kétpercnyi időtartamban. 4. Saját ének Egy szabadon választott népdal előadása 5. Saját tánc A   Kárpát-medence   bármely   dialektusának   szabadon   választott   tánctípusának   improvizatív   előadása   két   perc időtartamban.
Ahol mindent megkap az ifjú zenész és táncos A
cache: 0; cache: 0;