cache: 0;
Ahol mindent megkap az ifjú zenész és táncos
Ahol mindent megkap az ifjú zenész és táncos
Ahol mindent megkap az ifjú zenész és táncos Ahol mindent megkap az ifjú zenész és táncos
Design by Wolf
“Minden művészet egyazon forrásból ered.” Liszt Ferenc “Minden művészet egyazon forrásból ered.” Liszt Ferenc A mi iskolánkban minden adott ahhoz,hogy nagyon jó legyen az az ifjú zenész vagy táncos, aki azzal tervezi eltölteni az életét, hogy színpadról, zenekari árokból hoz ünnepi pillanatokat a közönségben ülô emberek napjai közé, és a saját életébe is. A mi iskolánkban minden adott ahhoz,hogy nagyon jó legyen az az ifjú zenész vagy táncos, aki azzal tervezi eltölteni az életét, hogy színpadról, zenekari árokból hoz ünnepi pillanatokat a közönségben ülô emberek napjai közé, és a saját életébe is. Felvételi - zeneművészet
FELVÉTEL A SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYBA (PDF) a 2017/2018-as tanévre Szakterület: humán Választható szakok: klasszikus zenész, népzenész, magánénekes, néptáncos Tagozat: nappali Tagozatkód: 001 Képzési idő: 4 évfolyam (párhuzamos művészeti képzés + 1 szakképző évfolyam Az intézmény OM azonosítója: 028409 Oktatott idegen nyelv : angol vagy német Szükséges iskolai végzettség: általános iskola Alkalmassági   követelmények:   zenei   vagy   táncos   előképzettség,   részletezve   a   felvételi   eredmények   értékelési szempontjainál. A jelentkezés módja és ideje: a tanév rendjében meghatározottak szerint. A felvételi eredmények értékelési szempontjai Az   iskola   írásbeli   és   szóbeli   felvételit   nem   hirdet.   A   felvételről   az   általános   iskolában   elért   eredmények   és   az alábbiakban   közölt   időpontokban   rendezett   alkalmassági   vizsga   eredménye   alapján   döntünk   a   következők szerint:   a   hozott   pontszámok   összege   50   pont,   az   alkalmassági   vizsgán   szerezhető   pontok   összege:   100   pont, így   az   összes   pontszám:   150   pont,   tehát   az   összes   pontszám   egyharmada   a   hozott   pontokból,   kétharmad   része az alkalmassági vizsgán szerzett pontokból tevődik össze. A jelentkezők rangsorolásának módja:  az összesített pontszám alapján történik az alábbiak szerint: Az    alkalmassági    vizsgán    zenész,    népzenész,    egyházzenész,    magánénekes    szakmákban    szerezhető pontszámok:   főtárgy: 60 pont, szolfézs: 20 pont, zeneelmélet: 20 pont. Táncos szakmában:   néptánc: 60 pont, egyéb alkalmasság (ének, ritmuskészség): 40 pont. a klasszikus zenész, népzenész, egyházzenész, magánénekes szakra: a 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos félévi eredmények közül a magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv ének-zene a néptánc szakra: a 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos félévi eredmények közül a magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv testnevelés eredményeit vesszük figyelembe. A   jelentkezők   számára   a   jogszabályok   alapján   az   esélyegyenlőséget   biztosítjuk,   azon   tárgyakat   kivesszük   a figyelembevettek sorából, amelyből a tanuló felmentéssel rendelkezik. Az   alkalmassági   vizsga   előtt   előzetes   meghallgatást    tartunk   valamennyi   szakunkon,   amelyen   a   részvétel   nem kötelező, de hasznos tanácsokat kaphatnak a jelentkezők az alkalmassági vizsgára való készüléshez. Ennek időpontjai: 2016. november 16. (szerda), 10 óra vagy 2017. január 18. (szerda), 10 óra. Helye: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. A felvételi alkalmassági vizsga ideje: 2017. február 22., 10 óra VAGY 2017. március 01., 10 óra. Helye: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. A felvételről való értesítés módja és ideje: a felvételi eljárásnak megfelelően. Nyílt nap időpontja: 2016. november 9., 10 óra Helye: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Békéscsaba, Szabadság tér 4. A Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szolfézs-zeneelmélet felvételi anyaga a 2017/2018-as tanévre Szolfézs írásbeli: 1. Népdal lejegyzése hallás után (előjegyzés; ütemjelzés megadása 7 X diktálva) 2. Kétszólamú klasszikus v. barokk periódus (funkciós kísérettel, nem modulál) 8 X diktálva Zeneelmélet írásbeli: 1 . 5 hangköz; 5 hármashangzat fordítás, felismerése és megnevezése 2 . 5 hangköz; 5 hármashangzat fordítás felépítése adott hangra Szolfézs szóbeli: 1. 10 népdal szöveggel és szolmizálva szép előadás! 2. olvasás:    ismeretlen    klasszikus    v.    barokk    periódus    átnézése,    azután    szolmizálva    eléneklése.    Az átnézést lehet hangos megjegyzésekkel követni. (Előjegyzés;     záróhang,     tonalitás,     legmélyebb,     legmagasabb     hang     kipróbálása,     hangkészlet eléneklése – ezután méréssel lassan olvasás!) 1. Dallamvisszhang:  zongorán játszott rövid motívumok visszaéneklése lalázva (esetleg szolmizálva) Ritmusvisszhang:  a tanár által tapsolt rövid ritmussor azonnali visszatapsolása Zeneelmélet szóbeli: 1 . Hangközök felismerése, intonálása, transzponálása adott hangokra 2 . Hármashangzatok és fordításaik felismerése, intonálása, transzponálása abc-vel  adott hangokon! 3 . Modális hangsorok felismerése éneklése abc-s hanggal megadott hangra 4 . Előjegyzések, hangnemek, párhuzamos dúr-moll kapcsolatok, vezetőhangok ismerete
cache: 0; cache: 0;