cache: 0;
Ahol mindent megkap az ifjú zenész és táncos
A
Design by Wolf
“Minden művészet egyazon forrásból ered.” Liszt Ferenc “Minden művészet egyazon forrásból ered.” Liszt Ferenc A mi iskolánkban minden adott ahhoz,hogy nagyon jó legyen az az ifjú zenész vagy táncos, aki azzal tervezi eltölteni az életét, hogy színpadról, zenekari árokból hoz ünnepi pillanatokat a közönségben ülô emberek napjai közé, és a saját életébe is. A mi iskolánkban minden adott ahhoz,hogy nagyon jó legyen az az ifjú zenész vagy táncos, aki azzal tervezi eltölteni az életét, hogy színpadról, zenekari árokból hoz ünnepi pillanatokat a közönségben ülô emberek napjai közé, és a saját életébe is. Felvételi - zeneművészet
FELVÉTEL A SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYBA (PDF) a 2017/2018-as tanévre Szakterület: humán Választható szakok: klasszikus zenész, népzenész, magánénekes, néptáncos Tagozat: nappali Tagozatkód: 001 Képzési    idő:    4    évfolyam    (párhuzamos    művészeti    képzés    +    1    szakképző évfolyam Az intézmény OM azonosítója: 028409 Oktatott idegen nyelv : angol vagy német Szükséges iskolai végzettség: általános iskola Alkalmassági   követelmények:   zenei   vagy   táncos   előképzettség,   részletezve   a   felvételi   eredmények   értékelési szempontjainál. A jelentkezés módja és ideje: a tanév rendjében meghatározottak szerint. A felvételi eredmények értékelési szempontjai Az   iskola   írásbeli   és   szóbeli   felvételit   nem   hirdet.   A   felvételről   az   általános   iskolában   elért   eredmények   és   az alábbiakban    közölt    időpontokban    rendezett    alkalmassági    vizsga    eredménye    alapján    döntünk    a    következők szerint:   a   hozott   pontszámok   összege   50   pont,   az   alkalmassági   vizsgán   szerezhető   pontok   összege:   100   pont, így   az   összes   pontszám:   150   pont,   tehát   az   összes   pontszám   egyharmada   a   hozott   pontokból,   kétharmad   része az alkalmassági vizsgán szerzett pontokból tevődik össze. A jelentkezők rangsorolásának módja:  az összesített pontszám alapján történik az alábbiak szerint: Az    alkalmassági    vizsgán    zenész,    népzenész,    egyházzenész,    magánénekes    szakmákban    szerezhető pontszámok:   főtárgy: 60 pont, szolfézs: 20 pont, zeneelmélet: 20 pont. Táncos szakmában:   néptánc: 60 pont, egyéb alkalmasság (ének, ritmuskészség): 40 pont. a klasszikus zenész, népzenész, egyházzenész, magánénekes szakra: a 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos félévi eredmények közül a magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv ének-zene a néptánc szakra: a 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos félévi eredmények közül a magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv testnevelés eredményeit vesszük figyelembe. A   jelentkezők   számára   a   jogszabályok   alapján   az   esélyegyenlőséget   biztosítjuk,   azon   tárgyakat   kivesszük   a figyelembevettek sorából, amelyből a tanuló felmentéssel rendelkezik. Az   alkalmassági   vizsga   előtt   előzetes   meghallgatást    tartunk   valamennyi   szakunkon,   amelyen   a   részvétel   nem kötelező, de hasznos tanácsokat kaphatnak a jelentkezők az alkalmassági vizsgára való készüléshez. Ennek időpontjai: 2016. november 16. (szerda), 10 óra vagy 2017. január 18. (szerda), 10 óra. Helye: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. A felvételi alkalmassági vizsga ideje: 2017. február 22., 10 óra VAGY 2017. március 01., 10 óra. Helye: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. A felvételről való értesítés módja és ideje: a felvételi eljárásnak megfelelően. Nyílt nap időpontja: 2016. november 9., 10 óra Helye: Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Békéscsaba, Szabadság tér 4. A Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szolfézs-zeneelmélet felvételi anyaga a 2017/2018-as tanévre Szolfézs írásbeli: 1. Népdal lejegyzése hallás után (előjegyzés; ütemjelzés megadása 7 X diktálva) 2. Kétszólamú klasszikus v. barokk periódus (funkciós kísérettel, nem modulál) 8 X diktálva Zeneelmélet írásbeli: 1 . 5 hangköz; 5 hármashangzat fordítás, felismerése és megnevezése 2 . 5 hangköz; 5 hármashangzat fordítás felépítése adott hangra Szolfézs szóbeli: 1. 10 népdal szöveggel és szolmizálva szép előadás! 2. olvasás:    ismeretlen    klasszikus    v.    barokk    periódus    átnézése,    azután    szolmizálva    eléneklése.    Az átnézést lehet hangos megjegyzésekkel követni. (Előjegyzés;   záróhang,   tonalitás,   legmélyebb,   legmagasabb   hang   kipróbálása,   hangkészlet   eléneklése – ezután méréssel lassan olvasás!) 1. Dallamvisszhang:  zongorán játszott rövid motívumok visszaéneklése lalázva (esetleg szolmizálva) Ritmusvisszhang:  a tanár által tapsolt rövid ritmussor azonnali visszatapsolása Zeneelmélet szóbeli: 1 . Hangközök felismerése, intonálása, transzponálása adott hangokra 2 . Hármashangzatok és fordításaik felismerése, intonálása, transzponálása abc-vel  adott hangokon! 3 . Modális hangsorok felismerése éneklése abc-s hanggal megadott hangra 4 . Előjegyzések, hangnemek, párhuzamos dúr-moll kapcsolatok, vezetőhangok ismerete
Ahol mindent megkap az ifjú zenész és táncos A
cache: 0; cache: 0;